banner left 1 banner left 2
Tin tức

TIÊN VŨ KỲ DUYÊN - ĐUA TOP LỰC CHIẾN BANG LIÊN SERVER.

04/01/2019

Chào các vị Huynh Đệ Tỉ Muội của Kiếm Vũ 3D

Sau đây Vi muội sẽ công bố thể lệ và thời gian tham gia:

ĐUA TOP LỰC CHIẾN BANG LIÊN SERVER

Thời gian đua top:

  • Bắt đầu : 10g04 ngày 04/01.

  • Kết Thúc : 10g04 ngày 15/01.

Quy tắc: Xét lực chiến BANG TRÊN TOÀN BỘ SEVER từ thời điểm Bắt đầu tới thời điểm Kết thúc hoạt động đua top lực chiến bang liên sever.

 

Phần thưởng:

  • Top 1 BANG LSV:

10.000.000 VNĐ Tiền mặt 
1 Khung Avatar Thủy Long Ngân 
500 KNB Khóa
10 Hồn Ngọc
10 Thủy Tinh Tinh Luyện Tọa Kỵ III 
10 Thủy Tinh Tinh Luyện Cánh III

------------------------------------------------------------------------------------

  • Top 2 BANG LSV:

5.000.000 VNĐ Tiền mặt
300 KNB Khóa 
5 Hồn Ngọc 
10 Thủy Tinh Tinh Luyện Tọa Kỵ III

------------------------------------------------------------------------------------

  • Top 3 BANG LSV

3.000.000 VNĐ Tiền mặt 
200 KNB Khóa 
5 Hồn Ngọc 
10 Thủy Tinh Tinh Luyện Tọa Kỵ III

 

Lưu ý:

 Các phần thưởng là tiền mặt do Bang Chủ giữ, NPH không can thiệp vào việc của bang sau khi trao thưởng.

Quà thưởng trong game sẽ trao cho những người còn trong Bang hội tại thời điểm phát thưởng (không phải thời gian kết thúc), không giải quyết trường hợp người chơi thoát Bang trước thời điểm phát thưởng.

------------------------------------------------------------------------------------

Khung Avatar Thủy Long Ngân