banner left 1 banner left 2
Cẩm nang

THÔNG TIN CƠ BẢN

20/11/2018

1. [GIỚI THIỆU] Thuộc Tính Cơ Bản (công, phòng,..)

Các Thuộc tính tăng khả năng chiến đấu cho nhân vật. Tăng thuộc tính sẽ tăng lực chiến.


2. [HƯỚNG DẪN] Đổi tên, thay avatar

❖ Đổi tên
Mua thẻ đổi tên trong Shop với giá 288 KNB.

Vào giao diện Thông Tin Nhân Vật -> Chọn đổi đổi tên (hình cây bút) -> Đặt tên mới -> Xác nhận!!!

❖ Thay Avatar

Vào giao diện Thông Tin Nhân Vật -> Chọn Đổi ảnh đại diện nhân vật

Chọn hình ảnh sẵn có từ máy hoặc chụp lại ảnh -> Chọn Xác nhận!!!


3. Cảnh giới

Yêu cầu đạt đủ Lực chiến theo yêu cầu và cần phải có Cảnh Giới Lệnh mới có thể tăng cảnh giới.


4. Thành Tựu

Hoàn thành các thành tựu sẽ hoàn trả những phần quà hấp dẫn.


5. Trang bị

Cần tiêu tốn đá cường hóa để tăng sao cho trang bị, tăng đầy sao sẽ tăng cấp trang bị và reset số sao.

Khảm đá vào trang bị tăng thuộc tính, tăng Lực Chiến cho nhân vật.


6. Danh hiệu, Thời trang

❖ Danh hiệu

Có nhiều danh hiệu đẹp và tăng Lực Chiến cho nhân vật

❖ Thời trang

Có thể thay đổi thời trang cho y sức, tóc, vũ khí. Thời trang cũng có tăng thuộc tính cơ bản và Lực Chiến.


7. Kỹ năng

❖ Chủ động

Mỗi nhân vật có 7 kỹ năng chủ động kèm kỹ năng nhảy.

❖ Bị động

Kỹ năng bị động gồm có 8 kỹ năng để buff cho nhân vật.