banner left 1 banner left 2
Cẩm nang

THẺ THÁNG - KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

25/12/2018

THẺ THÁNG.

Tiêu 300 KNB nhận ngay 400 KNB khóa cho ngày đầu tiên, sau đó liên tục 30 ngày nhận thưởng, 11 lần nhận trả lễ.KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ.

Đầu tư tăng cấp, thu lợi ích gấp 10 lần.

Đầu tư mốc nhỏ : Đầu tư 300 KNB nhận phúc lợi tăng theo cấp, tổng 3000 KNB khóa.

Đầu tư hào hoa : đầu tư 680 KNB nhận phúc lợi tăng theo cấp, tổng 6800 KNB khóa.

Đầu tư Chí Tôn : đầu tư 1280 KNB nhận phúc lợi tăng theo cấp, tổng 12800 KNB khóa.