banner left 1 banner left 2
Cẩm nang

HỆ THỐNG BOSS

20/11/2018

1. BOSS Thế Giới
- Mỗi ngày có 3 điểm mệt mỏi, mỗi lần nhận thưởng BOSS Thế Giới, tăng 1 điểm mệt mỏi.

- Người chơi hoặc đội gây sát thương lên BOSS đầu tiên sẽ nhận thưởng quy thuộc, người chơi có thưởng quy thuộc, lúc BOSS tử vong, mới có thể nhặt thưởng rơi. Diệt tất cả người chơi có quy thuộc sẽ cướp được quy thuộc.

Lưu ý:
- Cấp người chơi lớn hơn hoặc bằng cấp BOSS 100 cấp, không thể nhận thưởng rơi BOSS.
- Không nhặt thưởng rơi, 1 phút sau những người chơi khác có thể tự do nhặt được.
- Tử vong hơn 5 lần, nhận hồi mệt mỏi, hồi sinh cần đợi 1 phút.


2.  BOSS Kỳ Ngộ
- Mỗi ngày khiêu chiến được 5 lần BOSS Kỳ Ngộ, ngày tạo tài khoản đầu tiên sẽ được 10 lần khiêu chiến.
- Tích lũy khiêu chiến thành công 5 lần sẽ được nhận thưởng thêm.

- Khiêu chiến BOSS Kỳ Ngộ thành công, có thể nhận thưởng đạo cụ rơi quý hiếm.

- Cấp BOSS Kỳ Ngộ tối đa bằng cấp người chơi hiện tại + 50 cấp.

- Online trong 1 khoảng thời gian sẽ nhận được lênh khiêu chiến (treo máy online cũng được tính), mỗi ngày lúc 10:00-24:00 mới có thể tăng lần khiêu chiến.
 

3. BOSS VỰC SÂU

- Võ Tôn cấp 1 trở lên mới vào được BOSS Vực Sâu, sau khi đạt cấp Võ Tôn chỉ định, có thể vào miễn phí; chưa đạt được cũng có thể dùng KNB để vào.

- Diệt BOSS Vực Sâu không nhận được mệt mỏi.


- Người chơi hoặc đội gây ST lên BOSS đầu tiên sẽ nhận thưởng quy thuộc, người chơi có thưởng quy thuộc, lúc BOSS tử vong, mới có thể nhặt thưởng rơi. Diệt tất cả người chơi có quy thuộc, sẽ cướp được quy thuộc.

Lưu ý:
- Cấp người chơi lớn hơn hoặc bằng cấp BOSS 100 cấp, không thể nhận thưởng rơi BOSS.
- Không nhặt thưởng sau, 1 phút sau những người chơi khác có thể tự do nhặt được.

- Tử vong hơn 5 lần, nhận hồi mệt mỏi, hồi sinh cần đợi 1 phút. Sau khi bị diệt sẽ bị buộc rời khỏi map, người chơi phải trả phí để có thể vào lại.


4. THẦN VÕ GIÁNG THẾ

- Đánh bại BOSS Thế Giới hoặc BOSS Vực Sâu có cơ hội triệu hồi BOSS Thần Võ tại tọa độ đã đánh bại.
- Người chơi hoặc đội ra đòn kết liễu BOSS Thần Võ được nhận thưởng rơi.
- Người chơi triệu hồi Boss Thần Võ, sau khi Boss Thần Võ tử vong sẽ nhận thưởng triệu hồi.

5. ẨN LONG ĐỘNG


- Vào cần tốn Ẩn Long Bí Quyển. Thiên Nhất tầng cần Đỉnh Phong cấp 70 mới có thể vào được.

- Người chơi hoặc đội đầu tiên gây sát thương lên BOSS, nhận thưởng quy tộc, người chơi nhận thưởng quy thuộc, lúc BOSS tử vong, mới có thể nhặt thưởng rơi. Diệt tất cả người chơi có quy thuộc, sẽ cướp được quy thuộc

Lưu ý:
- Cấp người chơi lớn hơn hoặc bằng cấp BOSS 100 cấp, không thể nhận thưởng rơi BOSS.
- Không nhặt thưởng sau, 1 phút sau những người chơi khác có thể tự do nhặt được.

- Tử vong hơn 5 lần, nhận hồi mệt mỏi, hồi sinh cần đợi 1 phút.
- Diệt BOSS Mật Quật và Quái Tinh Anh, sẽ trừ điểm thể lực nhất định, lúc điểm thể lực bằng, 30s sau tự động rời khỏi bản đồ.

6. BOSS CÁ NHÂN

- Cần tiêu tốn 1 BOSS khiên chiến lệnh để có thể vào. Mỗi ngày chỉ tối đa 2 lần vào.

- Ăn boss một mình, chẳng sợ ai cướp

 

7. BOSS NGŨ GIỚI
- Cấp độ yêu cầu: 300

- Gây sát thương lên BOSS có thể được xếp hạng, sát thương càng cao thì xếp hạng càng cao. Lúc người chơi tổ đội diệt BOSS, sẽ tính tổng sát thương toàn đội.

- Cá nhân hoặc tổ đội Top 1 BXH sẽ được quy thuộc BOSS, Top 2-10 sẽ nhận thưởng tham gia.
Lưu ý:

- Thưởng phát qua thư, diệt BOSS xong hãy chú ý thư!
- Cả 2 loại thưởng mỗi ngày đều có giới hạn, đạt giới hạn sẽ không thể nhận tiếp.


8. BOSS HỖN ĐỘN
- Cấp độ yêu cầu: 240
- Làm mới: 12:30 và 18:00 mỗi ngày


- Gây sát thương lên BOSS có thể được xếp hạng, sát thương càng cao thì xếp hạng càng cao. Lúc người chơi tổ đội diệt BOSS, sẽ tính tổng sát thương toàn đội.

- Cá nhân hoặc tổ đội Top 1 BXH sẽ được quy thuộc BOSS, Top 2-50 sẽ nhận thưởng tham gia.

Lưu ý:

- Thưởng phát qua thư, diệt BOSS xong hãy chú ý thư!
- Cả 2 loại thưởng mỗi ngày đều có giới hạn, đạt giới hạn sẽ không thể nhận tiếp.

- BOSS Hỗn Độn sau khi xuất hiện chỉ tồn tại 30 phút. Sau 30 phút không diệt được BOSS Hỗn Độn sẽ biến mất, hãy chú ý thời gian.