banner left 1 banner left 2
Tin tức

GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG – PHÓ BẢN KHIÊU CHIẾN

20/11/2018

Thái Hư Ảo Cảnh : Khiêu chiến từng ải theo thứ tự từ cao đến thấp, ải càng cao yêu cầu HP và lực chiến càng cao. Thành công nhận quà mệnh cách tinh hoa.

Thí Luyện Tâm Ma : Cấp 250 mở khiêu chiến, khiêu chiến lần lượt từng ải theo cấp độ. Thành công nhận chú linh vẫn thiết và khởi linh thạch.

Chúc các bạn chơi game vui vẻ !