banner left 1 banner left 2
Tin tức

[GIỚI THIỆU] HỆ THỐNG PHÚC LỢI

20/11/2018

1. Quà tăng cấp, điểm danh ngày

❖ Quà tăng cấp


Đạt cấp độ theo yêu cầu để nhận quà tại mốc đó.

❖ Điểm danh ngày

Điểm danh nhận quà mỗi ngày, đạt đủ số ngày điểm danh theo các mốc: 2 ngày, 7 ngày, 14 ngày, 21 ngày, 28 ngày để được nhận thêm quà.